Uncategorized

Firmabilbeskatning 2016

Nye regler for firmabil beskatning fra 1. Dersom du vil ha redusert skatt på firmabil fordi du kjører mer en 40. Yrkesbiler kommer fra 20under samme regler som biler som også. Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2016. Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår.

Viser hvor høyt inntektspåslag firmabilen gir, og hvilken skatt det medfører. Den beregner skatten for årene 20og 2017. Sjekk om du er blant dem som får gunstigere regler. Dersom man beskatter en bil som firmabil, men ikke har et . Utfordringer med reglene for yrkesbil som i liten grad er egnet til . Brukere av lastebiler med totalvekt på 75kg eller mer, busser registrert for mer enn passasjerer og biler . I øvrige tilfeller gjelder de ordinære reglene om firmabilbeskatning.

Denne skattereduksjonen blir fra 20betinget av at det brukes elektronisk kjørebok. Firmabilbeskatning for inntektsåret 2016. Beskatning av firmabil er et vanskelig område som vi får . Skrevet av: Tormod Johansen på 09/11/20i Regnskap skatt Legg inn en kommentar. For 20vil man bli skattlagt for prosent av bilens listepris opp til 293.

Fra 20vil det bli stilt krav til dokumentasjon av yrkeskjøringen ved at det må brukes elektronisk kjørebok. Yrkesbilbrukere er blant vinnerne i forslaget til Statsbudsjett for 2016. Som omtalt i tidligere kundebrev er det med virkning fra 01. Antall hele og påbegynte måneder bilen er disponert i løpet av året. Firmabilbeskatning – Forslag om endringer i regelverket.

Firmabilbeskatning – strengere krav til dokumentasjon i 2016. Krav til elektronisk kjørebok for å oppnå lav sats. Regjeringen har i dag lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 201 herunder.

Reduksjonen i den ordinære firmabilbeskatningen for biler som kjøres mer enn . Fra 20foreslår regjeringen endringer vedrørende beskatningen for privat bruk av lastebiler på under tonn og . Nye og forenklede regler for beskatning av yrkesbil fra 2016. Peter Hermanrud ser på børåpningen fra sitt kontor. Børsen Aksjer Aksjehandel Foto: Per Ståle. Den private bruken skattlegges etter en fast sats pr. Sporadisk bruk – unntak fra beskatning: Ingen fordelsbeskatning ved sporadisk bruk . Det er innført noen nye regler som har virkning fra og med inntektsåret 2016.

Regjeringen Solberg har lagt frem forslag til statsbudsjett for 2016. Fram til nå har de risikert å betale full firmabilbeskatning hvis de måtte stoppe i butikken, på skolen .