Uncategorized

Fixxer mose

Hustak belagt med ru takstein eller shingel gir ofte grobunn for mose! Mose på taket gir ofte problem med tette takrenner og avløp!

FIXXER MOSEBESLAG – ENKEL OG RIMELIG BESKYTTELSE MOT MOSE PÅ TAKET! Fixxer mosebeslag steintak 40x440mm Zink Hustak belagt med ru takstein eller shingel gir ofte grobunn for mose! Avrenning fra en ny smart skinne montert på .

Kobbertråd for å fjerne mose på taket, hvordan skal den festes? Tror gir deg treff på Mosebeslag (Fixxer Mosebeslag). Har du et tak som det stadig drysser blader, barnåler eller andre organiske stoffer over? Da har du ganske sikkert også en del mose på taket, . Fixxer mosebeslag steintak 40x440mm Zink. Fjerning av mose på takstein – posted in Åpen Post: Ærede forum.

Det finnes løsninger, vi lagerfører Fixxer mosebeslag til både stein, plate og shingel tak.