Uncategorized

Fornorskingspolitikken

Fornorskingspolitikken ble ført utifra det syn at ”den eneste redning for lapperne er å absorberes av den norske nasjon”. I 19anerkjente og beklaget Kong Harald V fornorskingspolitiken for første gang på. Opposisjonen mot den rådende fornorskingspolitikken overfor samene . Fornorskinga_av_samar_og_kvenerBufretLignendeFornorskingspolitikken var dels motivert ut frå at den finske delen av folket var sett som ein tryggingsrisiko dersom det skulle bli konflikt mellom Noreg og . Styresmaktene ønskja at dei etniske minoritetane skulle smelte umerkeleg saman med det norske samfunnet.

Fornorskingspolitikken ble introdusert innen kultursektoren som det er sagt med skolen som slagmark og lærerne som frontsoldater. Fornorskingspolitikken forsterkes framover mot 2.

I 19sier blant annet en parlamentarisk skolekommisjon at ”Samisk åndsliv og kultur er noe som . Policy pursued by Norwegian authorities with regard to the Sámi population from 18to the 1950s. En politikk der målet var å få mennesker fra minoritetsmiljøer til å snakke, skrive og leve slik de fleste nordmenn gjorde. Samene ble utsatt for en hardhendt fornorskingspolitikk.

Misjonærer greide nesten å ta knekken på den samiske kulturen og i skolen måtte alle . Startet når Norge gikk ut av union med Danmark.