Uncategorized

Fornyelse av førerkort

Førerkortklassene må fornyes innen utløpsdato dersom du vil unngå en periode uten førerrett. Utløpsdato for hver førerkortklasse finner du i kolonne på . Det nye førerkortet gis imidlertid gyldighet maksimalt til dagen før fylte år.

Etter fylte år kan helseattest og førerkort utstedes for inntil år ved hver fornyelse. Du kan risikere å måtte kjøre opp på nytt. Det aller viktigste når du skal fornye førerkortet er å bestille deg time i god tid før førerkortet går ut.

Dersom det er mange med medisinske tilstander som venter . Alle som skal fornye eller søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen (vegvesen.no). Hvis du har en sykdom eller tilstand som . I januar 20kom det nye regler for fornyelse av førerkort for personer over år. Nå var det opp til fastlegen din å vurdere om du fortsatt . En rekke nye regler trer i kraft både når det gjelder førerkort for personbil og andre kjøretøyer. Fra nå av skal førerkortet fornyes hvert 15.

Det er vel endel her som har C1/C1E, og nå er det tid for fornyelse igjen. Forrige gang var i 200 og da varte det i år. Med søker om førerett forstås en person som søker om første gangs utstedelse, fornyelse, utvidelse eller tilbakelevering av førerkort for . Det er din fastlege eller annen lege som utsteder helseattesten.

Gebyr for førerkortet er 2kr + kr for bilde. Endringer fra nyttår: Må fornyes hvert 15. Jeg skal fornye førerkortet for klasse B og lurte på om noen vet hvor mye jeg må betale for dette?

For å finne din eksakte dato som må overholdes, sjekk førerkortet. Innen ett år etter at klassene C1/C1E er utløpt, må du fornye dem! I 20ble gyldighetsperioden på førerkort ved tunge kjøretøy endret fra til år, noe som innebærer at stadig flere glemmer å fornye . Alle som skal fornye eller søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen.

Hvis du har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på . Nå er ditt 100-års førerkort gyldig til du fyller år uten noen ekstra. De som har gyldig førerkort med lenger varighet trenger ikke å foreta seg noe.