Uncategorized

Forsinket lønn

Faktaside som besvarer spørsmål Arbeidstilsynet ofte får om manglende utbetaling av lønn. Du må ta kontakt med arbeidsgiver for å få vite hvorfor lønnen uteblir . Renter ved forsinket utbetaling av lønn – forsinkelsesrenter.

Håper noen kloke hoder kan hjelpe meg litt her. Min mann jobber i et lite firma og skal ha lønn den ihver mnd. Mange får ikke overtidsbetaling, feriepenger og lønn til riktig tid. Du kan kreve renter for forsinket betaling i henhold til lov om forsinket . Jeg leder et mellomstort firma, og står selv for utbetaling av lønn. De ansatte har faste lønninger i hundre prosent stillinger.

Her finner du informasjon om hva du bør gjøre om arbeidsgiver ikke betaler deg lønn eller feriepenger. Rettigheter som arbeidstager; forsinket lønn – posted in Juss: Jeg lurte på om noen her inne visste om man har noen rettigheter som . Spørsmål om manglende/forsinket lønnsutbetalinginnlegg18. Forum › Litt om alt – Din baby › SkravlesidenBufretLignende20.

Lønna her kommer inn enten kvelden før eller tidlig på dagen, tror. Om pengene blir forsinket er det svært vanskelig å få kompensasjon for . Jeg har jobbet som vikar for en skole siden desember og skulle få lønn i januar, men fikk . Utgangspunktet er at arbeidstid og lønn er regulert i arbeidsavtalen. Forsinket- og/eller manglende lønnsutbetaling er et gjennomgående problem i den profesjonelle lagidretten i Norge. Tilsvarende gjelder også det å holde lønn og/eller feriepenger tilbake etter fratreden.

Ved forsinket lønnsutbetaling kan lønnsmottaker kreve forsinkelsesrenter når kravet ikke innfris ved forfall. Arbeidstakeren er altså fritatt fra å møte på jobb, uten at forsinkelsen kan. Det skal utbetales ordinær lønn dersom en ansatt blir forsinket eller . Det kan være to årsaker til at arbeidsgiver ikke utbetaler lønnen eller feriepengene du har krav på; at arbeidsgiver ikke ønsker å utbetale lønn, det er da . Hvordan er reglene for å si opp jobben sin, og gå på dagen når man mangler lønn?

De utbetaler heller ikke lønna arbeiderne har krav på. Unntaksvis kan utbetalingen av lønn bli forsinket. Denne gangen var ikke nettbanken problemet, ifølge DNB.

Det normale er at lønn forfaller etterskuddsvis. Med mindre annet er avtalt, skal lønn utbetales minst to ganger i måneden.