Uncategorized

Forventet utvikling kronekurs

Mot dollar og pund ser vi ikke for oss en like sterk utvikling. Når oljeprisen stiger, stiger også kronekursen. Det er flere grunner til å forvente sterkere krone de neste årene, mener sjefstrateg Erica Blomgren.

Han mener kronekursen nå er svakere enn enn hva en svakere utvikling i norsk økonomi skulle tilsi, tross usikkerheten om hvor bra norsk . Norges Bank vil fortsette med sine daglige kronekjøp – og dette vil støtte opp om en sterkere krone. Valuta – valutakurser, valutaomregner, valutakurs, dollar, euro, pun kroner. Kursutvikling siden forrige valutarapport, 25.

Den falt som følge av at Gjedrem jekket ned forventet utvikling på renten det neste året. Kronefallet startet allerede på Mandag, og da hadde ikke Gjedrem ennå .

Ekspansiv finanspolitikk, lav rente og svekket kronekurs bidrar til å. Forventet prisstigning om måneder, år og om år; Forventet årslønnsvekst for inneværende år, neste år og om år; Forventet utvikling i kronekursen om 12 . Oljeprisen har halvert seg og dratt med seg kronekursen i dragsuget. Globale aksjefond har derfor en helt annet utvikling enn norske aksjefond. Forventet avkastning ikke høyere på Oslo Børs.

Utviklingen i indeksen er i det store og hele som forventet og. Den dramatiske utviklingen i aksjemarkedene i Norge og i utlandet det siste året. Faktorer bak utviklingen i kronekursen – en empirisk.

Kronekursen har selvfølgelig stor betydning for utviklingen i norsk. Bruttoinvesteringene i oljevirksomheten forventes imidlertid å øke med om. Dette gjelder utviklingen i internasjonal økonomi, kronekursen og .