Uncategorized

Gasskonstant luft

Tørr luft ved havnivå og med temperatur på °C har ein tettleik på om lag 2. LufttetthetBufretLignendeI SI-systemet blir den målt som kilogram luft per kubikkmeter (kg/m³). Tørr luft ved havnivå og med temperatur på 20ºC har en tetthet på omtrent kg/m³.

Totalt trykk = sum av partialtrykkene av luft og vanndamp. Rw gasskonstant for luft/vann mw. Den ideelle gasslov kan skrives sopv = ZRT hvor.

R=Gasskonstanten_luft =universal gasskonstant/molekylærvekten til luft = 8314.

Dette kalles den ideelle gassloven, og gasser som vi kan betrakte som ideelle ved moderate trykk og temperaturer, er luft, nitrogen, oksygen, . Ru er den universelle gasskonstant og M er molmassen (molvekten) til gassen, . VEDLEGG : Mollier-diagram for fuktig luft,. En dykkerflaske inneholder liter luft med trykk P= 2bar og temperatur T1. Verdiene for friksjonstall kan variere noe med forsøksbetingelsene. Vi kan ha et uhell få litt luft i røret når vi snudde den opp ned. V t totalvolum luft/vann R w gasskonstant for vanndam R A 2 gasskonstant for luft T temeratur Massetettheten for luft/vann blandingen: ρ . R = 2J/K kg, ideell gasskonstant for tørr luft,.

Luft strømmer gjennom et rør med volumstrøm 2L/s.

Spesifikk gasskonstant for luft : R = 2J/kg K. Vis at for en ideal gass med konstant cу og spesifikk gasskonstant R kan den spesifikke. En Carnot-maskin benytter luft som arbeidssubstans. Hvis du vil beregne luft tetthet, må vite temperaturen og lufttrykket.

Formelen for luft tetthet er press delt bestemt gass konstant ganger . Hvis vi regner at luft har en gjennomsnittlig molmasse på g/mol. Ved naturlig konveksjon er varmeoverføringen i lufta eller væsken som er drivkraften for prosessen. R v = Gasskonstant for vanndamp. Spesifikk gasskonstant for tørr luft = 2805.

Universell gasskonstant er lik 3kJ/(kmol-K), og uttrykkene for reduserte. Luft som ideell gass, med gasskonstant R = 2J/kg-K og konstant k = -p = er i .