Uncategorized

Geitmyra skolehage

Vi er så heldige å ha en stor parsell i Geitmyra skolehage. Geitmyra skolehage ble etablert i 190 og er Norges største skolehage. Geitmyra skolehage ble etablert i 19og har i alle år vært sentrum for skolehagedriften i Oslo.

På det meste drev skoler skolehage på området, men etter . Aksjonen ”La skolehagen leve – Vern Geitmyra fikk 375. Geitmyra skolehage på Sagene i Oslo i 2012. Geitmyra skolehage er en grønn lunge på dekar som omkranses av Kierschowsgate, Griffenfeldtsgate og Uelandsgate.

Aksjon for å sikre varig vern av og videreutvikling av Geitmyra skolehage. Her foreslås en rekke gode tiltak for å bedre utnytte det fantastiske potensialet til Geitmyra skolehage i forhold til undervisning og også for publikum generelt. Om du er interessert i å sitte i styret for Geitmyra parsellhagelag,. Geitmyra er ikke bare landets eldste skolehage, det er også ”hjem” for rundt 1parseller.

Geitmyra skolehage, eller Gjedemyren som det het den gang, ble etablert i 190 og er Oslos nest eldste skolehage. Allerede fra starten var Geitmyra sentrum .