Uncategorized

Gps övervakning av anställda

Får min arbetsgivare kontrollera oss anställda med hjälp av GPS utan att vi har fått information om det? Dessutom använder arbetsgivaren GPS för att kolla om vi . När det gäller användning av GPS-positionering i navigeringssyfte behöver .

Det är tillåtet att övervaka sina anställda, fast inte hur som helst. Om arbetsgivaren har tillräckligt goda skäl, är det lagligt att övervaka de anställda. Det är som att ständigt vara med i tv-programmet Big Brother. Elektrikern Joakim övervakas varje dag av gps-systemet i sin firmabil och .

Datainspektionen får allt fler ärenden som gäller GPS-övervakning av anställda. Senast i raden är ett brandskyddsföretag som vill använda . I samtliga fall kräver övervakning av anställda att arbetsgivaren innan. Positioneringsdata som till exempel samlas in av en GPS eller en . GPS var därför i regel tvungna att erbjuda anställda möjligheten att . Gps-övervakning av anställda strider mot lagen. Samhälle Företag får inte använda gps för att kontrollera att arbetstider efterföljs.

GPS:erna i tjänstebilarna sågs först som ett praktiskt hjälpmedel. En annan chef kollade vad en anställd gjort på semestern.

Servicebilar i byggbranschen får gps-positioneringssytem i en rasande takt. En ny rapport från Sentor visar att sex av tio anställda lånar ut sin dator till andra. Det är ett sätt att kontrollera de anställda och deras arbetstid.

Han menar att gps-övervakning innebär en risk för den anställde att råka illa ut. Positionsuppgifter för att övervaka anställda. Arbetsgivare kan med hjälp av GPS få registrera förares hastighetsöverträdelser för att i efterhand tala dem till rätta. Hur många här har GPS övervakning i sina firmabilar, och vad tycker ni om det?

Eftersom företaget installerade gps:erna utan att fråga de anställda. Personuppgifterna ska behandlas enligt PuLs regler. GPS och kontroll av elektroniska spår ska inte användas för att övervaka anställda i realti kontrollera hur . GPS, regleras av personuppgiftslagen (PUL)om det innebär att . Några exempel är kontroll via gps i fordon, kameraövervakning, drog-.

Arbetsgivaren har lojalitetsplikt mot sina anställda, vilket innebär att de . Det kan röra sig om kameraövervakning, kontroll av GPS el- ler att arbetsgivaren. Kontrollerna innebar mer övervakning än vad som var nödvändigt. Bolaget har redan slutat att kontrollera de anställda med gps.