Uncategorized

Gradbøying av adjektiv norsk

De fleste adjektiver kan vi gradbøye i positiv, komparativ og superlativ. Enkelte adjektiver har vokalskifte i stammen og bøyingsendelsene -re og -st. Den vanligste måten å gradbøye adjektiv på, er ved å legge til endelser.

I komparativ får grunnformen av adjektivet endelsen -ere, og i . En del adjektiver gradbøyer vi med endelsene –re i komparativ og –st i superlativ. Samtidig får vi en annen vokal i komparativ og superlativ. Vi bruker gradbøyde former av adjektivet når vi sammenligner.

De fleste adjektiv kan gradbøyes ved at vi legger til en endelse (-ere, -est) . Adjektiv gradbøyes på en av to måter: med endelser, for eksempel pen. Noen ganger er vi nødt til å gradbøye et adjektiv eller et adverb ved hjelp av mer i . Gå til Enkel gradbøying – For adjektiv som slutter på -e – f. Adjektiv som slutter på -ig og -lig får bare -st i superlativ på . Som norsk har engelsk to måter å uttrykke større grad av noe på. Den ene er ved å legge til endelsene -er og -est, og den andre er ved å sette more eller most . Les meir om adjektiv på ressurssidene til Norsk Nettskole.

Ved kaia låg ein stor båt med eit raudt og to gule flagg i masta. Adjektivet vert bøygd i kjønn og tal i samsvar med . Denne oppgaven tar for seg gradbøying av adjektiver i dagens norske talespråk. Gradbøying, også kalt komparasjon, innebærer både sammenligning og . Adverb er ord som forteller noe om verb, adjektiv, andre adverb eller setninger. Noen adverb kan vi gradbøye på samme måte som adjektiv. På norsk kan vi definere adjektiver som de ordene som:.

Noen ord kan ikke ha gradbøying av semantiske årsaker, men regnes likevel som adjektiv: dø . Merk òg adjektivet framme, som har uregelrett gradbøying:. I samsvar med norsk talemål står eigedomspronomenet til vanleg etter substantivet: . Som vi ser, er det to hovedmåter å komparere adjektiv på: Hovedmønsteret:. Det heter altså norsk flagg, et politisk spørsmål, men ferskt brø raskt svar, friskt vær.

Heller ikke adjektiver på -lig får -t i intetkjønn, et lykkelig liv, et farlig punkt.