Uncategorized

Graving på annen manns eiendom

Det kan være upopulært å bruke annen manns eiendom. Det alminnelige prinsipp om at enhver disponerer sin eiendom som man vil, er begrenset på flere området. Lovens § fastsetter at ingen må sette i verk graving, bygging, sprenging . Den som eier eiendommen, bestemmer selv om det skal graves eller ikke på den. Men det er jo andre ting som kommer inn: Godt naboskap, . Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres eiendom eller rettigheter. Brukshevd innebærer at man hevder en rett til å bruke annen manns ting.

Som naboeiendom regner en ikke bare eiendom som ligger like ved siden av. Hvis jeg nekter for dette så må fiberen gjennom hans eiendom og da må han. Herregu er det ikke snakk om graving eller at boksen blir plassert hos deg så.

Disse grøftene ble uten viten av hytteeier gravd to enorme grøfter – ca 1-meter dyp og flere meter lang. I dag er dette en plage for hytteeierne, . Hvis det er tale om graving eller sprenging i veiens eiendomsområde innenfor 3- . Disse retningslinjer gjelder også når kommunen har gitt tillatelser til annen graving på kommunal grunneiendom eller bruksberettiget grunn. Han foreslo at de skulle velge en annen trasé utenom hans tomt.

Her har Skagerak først lagt en strømkabel ulovlig over min eiendom, så forlanger de etterpå at jeg skal betale regningen for hva det vil.

Det føles som den lille manns håpløse kamp mot et stort selskap, sier han. En erklæring gir en rettighet på en annen manns eiendom som begrenser . Kommunen avviser at den har gitt tillatelse til vann- og kloakkgraving på annen manns eiendom, og ber partene å snakke sammen. En avtale om en rettighet på en annen persons eiendom, i mange tilfeller også kalt servitutt, kan tinglyses. En hekk eller gjerde som deler eiendommen er jo begges ansvar.

Si at det er helt uakseptabelt å ta seg til rette på annen manns eiendom. Eg lurte på om han hadde gravd opp røttene, men det hadde han vel ikkje klart . Graving over annen manns eiendom/ tilkobling til privat ledning, (Rettighetsskjema). Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. For graving i fylkesvei og riksvei/europavei må det i tillegg innhentes tillatelse fra Statens Vegvesen.

Som eier av anlegg/eiendom forplikter jeg meg til å overholde de til enhver. Lyngdal kommune er ikke ansvarlig for graving over annen manns eiendom eller.