Uncategorized

Grønn kontakt ladestasjoner

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, kommuner i Agder og Universitetet i Agder har tildelt Grønn Kontakt rammekontrakt om leveranser av elbil-ladere . BufretHvilke ladestasjoner gjelder dette? Du har gratis flexilading i ett år etter registreringsdato på alle våre ladestasjoner som er plassert ved Circle K (Statoil) i hele .

Ladeoperatøren Grønn Kontakt har fått på plass prisstrukturen for hurtiglading. Om kort tid bør du skaffe deg et ladekort for å rimeligst mulig tilgang til . Fra nyttår kan du hos Grønn Kontakt unngå å betale for mer enn det du bruker av tid på ladestasjonen. De tre største operatørene er Grønn Kontakt, Fortum og EV Power.

De to førstnevnte kniver litt i Østlandsområdet, Grønn Kontakt har også Sørlandet og foreløpig . Disse ladestasjonene er allerede på plass og registrert i NOBIL. Grønn Kontakt, EV Power og Lyse, men vil ikke gjelde Fortums framtidige abonnenter. Ishavsveiens prisstruktur er tidligere presentert, til enhver tid skal den . Grønn Kontakt Hurtigladestasjon, Aksdal Senter, Tysvær.

Kontakt status: Feilmelding sendt fra ladestasjon. Ishavsveien, Grønn Kontakt, EV Power og snart Lyse foretrekker at du er abonnent og har deres ladekort. Andre baserer prisinga mest på tilfeldig lading, f. Fortum Grønn Kontakt Elbilistene stiller stadig kloke spørsmål om tilgang og betaling til hurtigladere.

Vi har retta spørsmålene videre til operatørene. Her gjelder det å prøve seg fram med alt du har av muligheter. Meld gjerne fra i kommentarfeltet hva du har fått til å virke. Grønn Kontakt – Lad din elbil enkelt og effektivt!

Velkommen til ny ladestasjon på Circle K Skøyen. Statoil Fuel Retail har inngått en samarbeidsavtale med Grønn Kontakt og Renault Norge om å bygge ut ladestasjoner på kjedens . Statkraft tilfører ny kapital og øker sin eierandel i ladestasjonsoperatøren Grønn Kontakt. Svært gledelig at Statskraft bidrar til videre utbygging . Grønn Kontakt drifter et landsdekkende nettverk av hurtigladere for elbil.

I denne appen kan du: – Finne frem til laderne våre, og se status for disse – Registrere . Grønn Kontakt er en nasjonal operatør av ladestasjoner for elbiler. Tesla-eierne kan også lade på Teslas ladestasjoner uten å betale. Grønn Kontakt står for prosjektering, administrasjon og koordinering av ladestasjoner, og CGI skal levere IT-infrastruktur for administrasjon av . Ladestasjonen eies av Nordmøre Energiverk AS (NEAS), og den er en del av Grønn Kontakt sitt ladenettverk.