Uncategorized

Grunnleggende nynorsk regler

Innledning Denne lille oversikten over helt grunnleggende nynorskregler er IKKE noe forsøk på å skrive en nynorskgrammatikk. BufretLignendeDette er bare hovedregler og noen generelle forskjeller mellom bokmål og tradisjonell nynorsk. Det finnes mange unntak og alternative former, så du trenger en .

Dette fordrer bare at man setter seg inn i og lærer de reglene som er listet nedenfor. Her finner du de grunnleggende reglene for å skrive nynorsk godt. Gå opp noen karakterer i nynorsk med disse enkle hjelpemidlene!

Kan alle nynorsk regler, så om noen lurer på noe er det bare å spørre. Har ikke forklart alt som er med verb, finnes også andre regler, men kan . Hovudregel: Hankjønnsorda får endingane -ar og. Guiden hjelper deg med å få oversikt over det mest grunnleggende og viktigste innenfor nynorsk, for eksempel grammatiske hovedregler, bøying av verb, . Regler for nynorsk gramatikk (substantiv, verb osv.).

Men det viktigste og mest grunnleggende er med. Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.