Uncategorized

Grunnstoffene

Dette er en liste over kjemiske grunnstoffer sortert etter atomnummer og fargekodet etter kjemisk serie i periodesystemet. Et grunnstoff er et stoff som ved konvensjonelle kjemiske metoder ikke kan adskilles i flere stoffer. Et grunnstoff er et naturlig stoff med bare én type atomer. Grunnstoff, et rent stoff hvor atomene i stoffet har samme atomnummer.

Alle andre rene stoffer er kjemiske forbindelser mellom to eller flere . Kjemikerne har vært kreative ved døping av nye grunnstoffer. Tenker du noen gang på at ordet argon betyr doven og .

Det eneste det er satt sammen av, er gullatomer. Vann er ikke et grunnstoff, men en forbindelse, molekyler som igjen er laget av atomer fra . PERIODESYSTEMET for de første grunnstoffene. Den syvende raden i det periodiske system er nå komplett takket være fire nye supertunge kjemiske grunnstoffer. For å forstå hvordan stoffer reagerer med hverandre, og hvorfor de ulike stoffene har forskjellige egenskaper, må vi først lære om de minste . Regler for å sette navn på nye grunnstoffer.

Det har alltid vært opp til oppdageren(e) av et grunnstoff å foreslå navn på det nye grunnstoffet. De fire nyeste grunnstoffene har fått et navn av kjemiorganisasjonen, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUAPC). Periodesystemet har fått fire nye grunnstoff, men det er fortsatt plass til flere – vi har gått verdens viktigste system nærmere etter i sømmene. Gjennom denne oppgaven skal elevene få et innblikk i hva vi mener med tunge og lette grunnstoffer og hvordan disse grunnstoffene ble dannet. Alt er bygd opp av cirka 1forskjellige grunnstoffer.

Grunnstoffene er fordelt på loddrette grupper og vannrette perioder; En gruppe omfatter stoffer som reagerer temmelig likt og har mange felles egenskaper . Grunnstoffene i gruppe har alle ett elektron i ytterste skall. Innholdet av de ulike grunnstoffene i jordskorpen er hovedsaklig bestemt av to forhold: 1: Prosessene for dannelse og nedbrytelse av grunnstoffene. Forklaring: Hvert grunnstoff består av én atomtype. IUPAC har blant annet ansvaret for kjemisk nomenklatur og for å verifisere oppdagelsen av nye grunnstoffer og å fastsette deres navn. Nøytrale atomer av grunnstoffet klor, Cl, atomnummer 1 har alltid protoner og elektroner.

Men antallet nøytroner kan være eller 20. Grunnstoffer etter 92U i periodesystemet er syntetiske med unntak av plutonium nr.