Uncategorized

Grupper i periodesystemet

En gruppe kan for eksempel være hydrogen,litium, natrium, kalium, rubidium, cesium og francium. Det er totalt grupper i periodesystemet og noen av . Kolonnane i periodesystemet vert kalla grupper.

Det er òg vanleg å kalla gruppene og 13-for hovudgrupper. I grunnstoffenes periodesystem er alle grunnstoffene ordnet etter økende. Grunnstoffene i samme kolonne (gruppe) ligner på hverandre, . Periodesystemet er en kjemisk tabell med alle grunnstoffene.

Periodesystemet er delt opp i grupper og perioder. Periodene går vannrett (fra venstre til høyre) og . Dimitrj Mendelejev (1834–1907) regnes som opphavsmann til grunnstoffenes periodesystem. Radene i periodesystemet kalles perioder.

Grunnstoffer som tilhører samme gruppe i periodesystemet, har ofte ganske like egenskaper. Vi kan finne et grunnstoff i periodesystemet på samme måte som vi finner et sted på et verdenskart. Periodesystemet: – Stoffene er ordnet etter antall protoner i kjernen. Loddrette kolonner kalles grupper: hvor mange e- atomet har i ytterste .