Uncategorized

Gullstempel 585

Av disse er 99 7og 5vanligst, sistnevnte vanligst av de tre. For å kunne selge gull under en av disse finhetsgradene må gullet . Tallet i stempelet viser hvor mange promille av metallet som faktisk er er edelmetall.

Om stemplet viser 5betyr det at innholdet av gull er 585 . Finhetsstandarden som gjelder i Norge (og EU/EØS) sier at gullvarer må inneholde (minimum) 585/10(vektenheter) gull. Det er heller ikke lov til å stemple gull av lavere finhet enn 585/10rent gull og 415/10legeringsmetaller. Jeg har en ring jeg er litt usikker på om er sølv, gull eller kanskje ingen av delene.

Gull – Sosial prat, humor og ordlekerinnlegg2. BufretLignendeGull: 37 58 75 91 999. Prisen på gullsmykker baseres delvis på deres gullinnhold. Kan hentes i Bergen, eller sendes i posten.

Kan hentes i Bergen, eller sendes i posten i . Send det ekte gull du vil selge til Gullbrev . Det står blant annet 14K på en av hengslende, og 5eller 585(Er så lite at det er vanskelig å se nøyaktig) på ene siden av låsen, men selv om . Stempelet 5angir at det er 5 rent gull i legeringen og dette er i dag vanlig handelsvare.

Ved inngangen til 20vedtok Stortinget et ny lov som åpner for . Finhet, 9k 375/100 14k 585/100 18k 750/100 20k 833/100 24k 999/1000. Varer av hvitt gull med finhet 7skal ha loddemetall med minst 5tusendeler gull. Alt det står på klokken er en trekant med 3 14K J58 og under er det. Den har gullstempel 14k 5og av utseende kan den godt være så . De mest benyttede legeringer av gull betegnes derfor med 5eller 750. Dette karat-begrep må ikke forveksles med . Thailandsk og norsk gull er ikke det “samme” – selv om gull er gull.

I Norge kan vi nemlig kalle det gull ved karat, men vi har ikke solgt gullstempla smykker under karat (585). Det ER IKKE karat gull når basemetallet er . Varer av hvitt gull med finhet 7skal ha loddemetall med minst 585. Her er resultatene av ditt søk etter Diverse produkter hvitt gull stempel.

Med innføring av desimalsystemet fikk vi i 18en stemplingslov som tilsa minst 830/10sølv og 585/10gull (karat).