Uncategorized

Haki stillas mål

For forsterkning av spireskjøt ved trekklast f eks ved hengende stillas, løft eller stillase for værbeskyttelsestak . Produkter › StillasBufretLignendeHAKI Rammestillaser består av prefabrikerte elementer. Den bygges opp av basisenhetene Rammer, Plan og Rekkverk.

Typegodkjenningen gjelder for stillaser med materiell, dimensjoner og utførelse. Horisontaler og diagonaler merkes med modulmål (cc mål spirer) og en . HAKI Murerstillas bygges med stillasbredde. Småstillas: For stillaser med øvre plan lavere enn m kan denne.

Horisontaler og diagonaler merkes med modulmål (cc mål spirer) og en fargekode. Stillaset bygges med en valgfri fakkbredde på 70 77 105 12eller . HAKI Ram består av vertikale rammer, plan og rekkverksrammer. Delta Spirstillas er typegodkjent for belastningsklasse (4kg/m2),.

Rammestillaset er typegodkjent i hht arbeidstilsynets Bestillingsnr.