Uncategorized

Hekketid fugler

Grunnen til at noen fuglearter starter med hekkesesongen ennå mens. Er måker fredet i hekketiden, evt når er det? Alle fugler er fredet ved lov i hekketiden. NOF mange henvendelser om respektløs oppførsel fra folk i fuglenes hekketid.

Det å vise respekt for fuglene i hekketiden gjelder både for . Norsk Fugleatlas som er grunnlaget for disse sidene kom ut i 19og var sluttproduktet av atlasprosjektet til NOF. Boka viser de norske artenes utbredelse i .

Turisme, friluftsliv, næringsaktivitet og forskning kan lett forstyrre fuglene hvis folk ikke oppfører seg riktig i nærheten av dem. Hos hannen er denne stripen breiere enn hos hunnene. Ryggen er grønnaktig, mens stjerten og vingene er blåaktige. Unge fugler har ofte litt mattere farger enn . I hekketida høres til og med ei høy drillende låt.

Når de forsvarer sitt revir, går de mot den fremmende fuglen med nedstående hode og litt åpent nebb, samtidig . Så snart isen er smeltet rundt bekker og tjern i viddeområdene, begynner. Menneskelig ferdsel i hekkeområdene kan lett skremme vekk fuglene. Det er det sikkert mange svar på, men i utgangspunktet har den fjellet som hovednaturtype til hekkeplass og for næringssøk i hekketida.

Måkenes hekketid strekker seg fra mars til august, og det er ennå litt.