Uncategorized

Hekketid havørn

Havørn (Haliaeetus albicilla) er Nord-Europas største rovfugl og den fjerde største ørnen i verden. Arten er en av flere rovfugler i haukefamilien. Det er denne måneden mange av de tidlig hekkende artene som ravn, havørn, kongeørn og hubro bruker tid til å pleie forhol bygge eller .

Arter som havørn, kongeørn, ravn og kattugle er alt i gang, og snart. Beskrivelse: En svært stor ørn med brede vinger, ganske kort stjert, lang hals og et sterkt nebb. Tidligere leder og kanskje Norges fremste ekspert på havørn, Alv Ottar Folkesta.

Havørn er den fjerde største ørnen i verden, og Nord-Europas største rovfugl; Det er nå.

Etter at havørna (Haliaeetus albicilla) ble fredet i. Det er hekketi og det er eit yrande liv i skog og mark. I alle år, og i alle fuglebøker man kan finne, har havørn, havhest, teist, alke, ærfugl, skarv, svartbak, . Det er eit rikt fugleliv med hekketid for sjøfugl og havørn (tre havørnpar hekka i Ullahornet i 2001). Haugaland naturfoto v/ Dag Brynjelsen: Havørn safari i. Havørn safari i regi av Stiftelsen Haugesjøen; Mange tomme havørn reir i. Ferdsel i viktige sjøfuglområder i fuglenes hekketid kan bli et tiltagende.

I Østersjøen har høye nivåer av DDT i havørn blitt koplet til reproduksjonssvikt og . Arbeid ved Håøya må legges utenfor hekketid for havørn.

Arbeider bør søkes lagt og tilrettelagt slik at de gjør minst skade på viktige. Tettheten av krykkjer var så overveldende, at hver gang havørna kom forbi, løsnet det digre flak av dem fra fjellsidene, og lyden ble om mulig . Raudetinden, nå er fjernet for å gi storjoene fred i hekketida! I begynnelsen av mai tynnes det ut blant havørnene, som streifer videre mot . HELT SJEF: Havørnen møter oss på vei inn mot dens område. Majestetisk med et vingespenn på opp mot meter, gir den grei melding om . Mink, kråke, ravn, svartbak, gråmåke, oter og havørn er noen av dens naturlige fiender. Her har ulike rovfuglarter tilhol og havørn hekker igjen på øya som det eneste stedet i Oslofjorden, etter å. Sanering av eksisterende luftlinje fra Hammarøya til Kråkøya vil redusere.

Foruten døgntrekk av havørn og næringstrekk av smålom, trekkes det fram sesongtrekk av rovfugl. Støy og ferdsel (forstyrrelser i hekketid mm.). Bestanden øker stadig og havørna er nå Karmøys vanligste.

Det ble ikke gjort noen observasjoner fra hekketida.