Uncategorized

Hekketid måker

Hvert år kryr det av nærgående måker som blir rasende når noen. Måkenes hekketid strekker seg fra mars til august, og det er ennå litt for . Er måker fredet i hekketiden, evt når er det?

Alle fugler er fredet ved lov i hekketiden. Måker (Larinae) er en underfamilie av måkefugler som består av relativt små til store sjøfugler, med spesielt lange vinger, kraftige nebb, føtter med svømmehud . I forbindelse med hekkesesongen har det blitt sendt et brev til alle fylkeskommuner, fylkesmenn og kommuner om skadefelling av måker som . Måker som med høylytte skrik og skremmende stup beskytter sine reir og unger i hekketiden, oppleves av mange som plagsomme. Alt du trenger å vite om måker, hekke- og rugeti og hva du kan gjøre. Våren er yngle- og hekketid for viltet og fuglene våre.

Dette kan føre til irritasjon og sjenanse for beboere i områder der måker hekker på tak. Fiskemåke (Larus canus)- rødlisteart for Norge og ansvarsart for Trondheim. Dette faktaarket gir en beskrivelse av måker med vekt på . Sjekk hva eksperten mener du bør gjøre når måkene angriper. Eller rettere sagt, måkenes hekketid er over oss. Viltlovens paragref sier blant annet: Alt vilt, herundet dets egg, reir og bo er fredet med mindre annet følger av lov . Gjennom hele rugeperioden tigget de to måkene om mat hos oss.

Men idet eggene begynte å klekkes, sluttet de med det og dro heller til sjøs . Det er vel snart hekketid for måker, så knært egga, og du er fri ^^. Utfordring med hekkende måker i tettbygde områder. Mange sliter med aggressive måker i hekketiden.

Det gjelder særlig i tiden ungene er små og springer . Dagbladet): Det er den tida på året igjen hvor måkene kontrollerer luftrommet. Hekketida har startet for dem, og dermed blusser også debatten . Aggressive måker stupbombet med store bæsjekladder, og hakket etter. Måkenes hekketid strekker seg fra og med mars til og med august.

Måkene er i gang med en stor flytteaksjon. De beveger seg fra kysten og inn til byer og tettsteder, og de bygger gjerne rede på bygninger der .