Uncategorized

Hentedager søppel nedre eiker

Plastemballasjen du sorterer erstatter dyrebare naturressurser. Når vi gjenvinner en kilo plast, sparer vi to kilo olje og reduserer CO2 . Se de neste hentedagene for de ulike avfallstypene.

Last ned Hentedager-appen og motta et varsel kvelden før vi henter avfallet. Søk på din adresse eller gårds- og bruksnummer, og få de to neste hentedagene du har for avfall. For dager siden – Mile er nærmeste gjenvinningsstasjon for Nedre Eiker og Øvre Eiker. Du kan laste ned hente-app på din telefon som viser hentedager på .

I kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Røyken, Drammen, Lier og Svelvik henter RfD hageavfall hjemme hos innbyggerne én gang i løpet av en . I praksis vil alle husstandene få nye hentedager for avfall. Sande og Svelvik står i samme kalender, Nedre Eiker og Øvre Eiker står i samme, . Fakturering; Finn dine hentedager; Gjenvinningsstasjonen i Hurum; Flere poser? Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Søppelfylling – avfallshåndtering, søppel, containerutleie, gjenbruksstasjoner, avfallsmottak,.

På disse gjenvinningsstasjonene kan alle privatpersoner i regionen levere sitt husholdningsavfall gratis. Du kan ikke levere matavfall, men blant annet plast, .