Uncategorized

Herdbart stål

Karbonatomene vil også påvirke fasetransformasjonene (endringen av krystallstrukturen) i metallet, slik at stålet blir mer herdbart. Maskinstål er et herdbart stål som er lett å forme. Det er beregnet på maskinbearbeidede deler og har stor styrke.

Det er først og fremst laget for å bearbeides . Stål er en legering av jern og opptil karbon, som avhengig av formålet. Full utnyttelse forutsetter bruk av legert stål med god herdbarhet. Høy (god) herdbarhet betyr altså stor herdedybde.

Legerte stål har bedre herdbarhet enn ulegerte. Uddeholm Calmax er et stål med meget god seighet og duktilitet som egner. Cr-Mo-V-legert varmarbeidsstål med meget god herdbarhet, . Disse stålluppene kan ha blitt fremstilt i jernutvinningsovner med mye lufttilførsel, samtidig med god spredning av luften i . Fagstoff: Stål er en smibar legering av jern og karbon og kan ha et bredt.

Veldig enkelt fortalt la smedane herdbart stål i kjerna av bladet, og blautare stål (jarn/jønn) i kring. Stålet får sine egenskaper ved ulike legeringer med bl. Alt etter sammensetning kan man få magnetisk, herdbart stål eller . SSABs fem nye optimaliserte tilbud innen stål og tjenester er som følger:.

SSAB Boron er et herdbart stål som er laget for enkel og konsistent . Sølvstål er et blanktrukket verktøystål med fin tykkelsetolleranse h8. Stål er en legering med jern og karbon som de primære legeringselement. Ljåen fra Hamre er stanset ut av en plate herdbart stål. Det betyr at den har en kjerne av herdbart stål som er . Hvordan kan vi forestille oss produksjon av stål i jernalder?

For å bli herdbart må jernet tilføres karbon, først da det blir mulig å slipe opp en holdbar egg. I Arven kan vi også tilby varmebehandling av herdbart stål. Der det er behov for å unngå varmesprekker på medium hardt stål.

For å sveise lavlegert, herdbart stål til seg.