Uncategorized

Hms internkontroll

Gå til Hvem HMS-forskriften gjelder for – HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller . BufretLignendeInternkontrollsystemet brukes til å dokumentere, administrere og følge opp Internkontrollforskriften. Vi har egne moduler for HMS, arbeidsmiljø, brann, elektro, .

Hva er systematisk HMS-arbeid (internkontroll)? Gjelder internkontrollforskriften for meg? Tilsynsetatenes veileder om internkontroll etter HMS-regelverket.

Med vårt internkontroll system sikrer du at din virksomhet har riktig verktøy for å drive systematisk med helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (HMS).

Fagstoff: Som helsefagarbeider vil du bli knyttet til én eller flere arbeidsplasser. Alle arbeidsplasser er underlagt et lovverk som skal sikre at du . Enhver virksomhet plikter i utgangspunktet å ha internkontroll på HMS området. Erfaringsmessig synder av og til virksomheter i forhold til denne . Det er i forskrift om internkontroll vi finner bestemmelsene om systematisk. Forskriften bruker altså begrepet virksomheter, og dette . Det å komme skikkelig i gang med internkontroll HMS kan synes å være utfordrende for mange.

Vi sikrer at ditt styringssystem møter kravene i internkontrollforskriften, og at det gjør bedriften i stand til å gjennomføre effektiv HMS internkontroll.