Uncategorized

Holsfjorden drikkevann

ABV består av vannbehandlingsanleggene Holsfjorden og Aurevann som produserer drikkevann for eierkommunene Asker . Råvann til produksjon av drikkevann hentes fra Holsfjorden i Buskerud. ABV har driftansvar for to vannbehandlingsanlegg, Holsfjorden og Aurevann, som produserer drikkevann for eierkommunene Asker og Bærum.

Graden av humusinnhold i vann måles i fargetall. Fargetallet for vannet fra Holsfjorden har økt jevnt fra rundt i 19til 18–i dag. Sylling vannverk har sitt inntak i Holsfjorden på Svangstrand i Sylling i Lier. Glitrevannverket har ansvar for vannbehandlingsanlegg; Landfall og Kleivdammen som behandler vann fra Glitre, Sylling som behandler vann fra Holsfjorden .

Glitrevannverkets oppdrag er å levere godt, nok og sikkert drikkevann til forbrukerne. Holsfjorden i Sylling som forsyner Sylling og Tronstad i Lier tilsammen ca. Derfor har Vann- og avløpsetaten hentet frem en gammel og dyr plan om å hente vann fra Tyrifjorden i Buskerud. Drikkevann via en tunnel på to og en halv mil? Holsfjorden er plukket ut som det best egnede av flere alternative vannkilder.

Designer pilotanlegg som skal fjerne brunfarge fra drikkevann. Det er der vannledningen fra Holsfjorden ender opp. Holsfjorden som ny drikkevannskilde for Oslo. Analyser av organiske mikroforurensninger i vann fra Holsfjorden.

KONSEKVENSER VED BLANDING AV VANN FRA HOLSFJORDEN. Ekstrakt: Vannverkene i Asker og Bærum skal suppleres med vann fra . Fare for overføring av uønskede organismer fra Holsfjorden til. Holsfjorden, og dels på utvidelse av vannbehandlingen . Asker har sin hovedforsyning av drikkevann fra Holsfjorden.

I tillegg har kommunen reservevannforsyning fra Glitrevannverket. Saltveit er seksjonsleder i Oslo kommune, vann- og avløpsetaten . Bjørum – Kroksundet/Sundvollen, tverrslag Holsfjorden. Viktige brukerinteresser som kan påvirkes av endringer i vannkvaliteten er bading, drikkevann,.

Kart og flyfoto over Holsfjorden, 35Hol fra FINN. Maridalsvannet vil i fremtiden ikke lenger være nok, sier vann- og avløpsetatens direktør. Holsfjorden blir for eksempel mer og mer aktuelt nå.

ABV henter vann i Holsfjorden, en arm av Tyrifjorden, pumper det opp til en overføringstunnel gjennom Vestmarka til vannbehandlingsanlegget . Vannprøver kommunen har foretatt viser forekomst av coliforme bakterier i drikkevannet. Vi vil derfor fraråde å drikke vann rett fra springen .