Uncategorized

Høyde på sluk

Ser på tegningen som fulgte med Joti sluket at det skal borres hull og freses. Skrev flensen men mente at topp sluk skal være lik høyde som . Fall til sluk i nedslagsfelt for dusj skal være minimum. Minimum mm høyde fra overkant slukrist til. Støttebena kan skrus, støpes eller spikres til underlaget.

Det må være fall mot sluk på hele gulvet, minimum 1:100. Det blir ikke nok høyde- forskjell fra sluk til golv ved dørterskel på grunn av liten avstand. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot. Tilstrekkelig fall vil være 1:minimum m ut fra sluket. PiLi-sluket skal monteres rett i 1mm rør eller bend med veggtykkelse mellom og mm.

Før montering av sluk må røret kappes i riktig høyde. Sluk i våtrom er et krav i Norge, et helt unødvendig krav mener Tom Robert. Sammenkobling av sluk og membran er en av de mest. Blücher-sluk med ARDEX 8+og ARDEX S 1-K. Det er mye jobb å flytte et sluk, da må gulvet skjæres opp og lages på nytt, og du må ha nytt gulvbelegg.

Ved plassering av standard sluk i våtrom er minste tillatte avstand til ferdig vegg. Vi må sørge for at det blir riktig høyde, slik at det også blir riktig i forhold til en . Pass på at høyden er riktig langs veggen, så jobber du deg ned mot sluket. Bruk et langt vater for å sjekke fallet, bruk også gjerne en plankebit . Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i. Sluket forankres til underlaget med overkant i høyde med ferdig støpt gulv og tilkobles avløpsnettet. Reklamasjon på manglende fall til sluk på gulv i ba og på feil.

Markedets lavest byggende gulvsluk med 90° sideutløp, av grå sveisbar PEH-plast. Et eventuelt fall til sluk på gulvet i et våtrom skal sørge for at vann ledes. Minstekrav til høyde fra overkant av sluk til overkant av gulv ved dør . Endringen skjer i koppen, og den er kompatibel med sluk som allerede er montert.

PILI Cutter settes ned i forskalingsforma og kapper røret i riktig høyde.