Uncategorized

Høyt overtrykk

Høyt blodtrykk øker risikoen for å utvikle sykdommer i hjerte, hjerne og nyrer. Har du et overtrykk som er høyere enn 1og/eller undertrykk . Det virker som om overtrykket mitt er for høyt (155-165), men undertrykket mitt er veldig lavt (rundt 75).

Er overtrykket over 1eller undertrykket er over har du høyt blodtrykk. Blodtrykket må være forhøyet over ti og derfor måler legene oftest flere ganger før du . Gå til Hva betyr overtrykk og undertrykk? Overtrykket er det trykket som skapes inne i blodårene dine når hjertet slår.

Ubehandlet vil høyt blodtrykk kunne gi alvorlige komplikasjoner. Vi måler to trykk, det systoliske, overtrykket, og det diastoliske, undertrykket. Det er få symptomer som man sikkert kan knytte til høyt blodtrykk, kun. Jeg er år og har et overtrykk på 16 altså under 1+ alderen min.

Leger sier vanligvis at du har høyt blodtrykk hvis overtrykket er 1eller høyere eller undertrykket er eller høyere. Jeg (kvinne år)lurer på hvorfor jeg har fått så høyt overtykk 85/186. Det laveste jeg har målt er i den senere tiden 1- høyest 194.