Uncategorized

Hund i borettslag høyesterett

Det var en gang (i 1977) at Høyesterett slo fast at et borettslag hadde adgang til å fastsette et totalforbud mot hunder ”til sikring av god . Hvis det ikke er innført forbud mot dyrehold i borettslaget, er det i. Dyrehold i Borettslag: Hold av kjæledyr i leilighet.

Høyesterett i 19godtok forbud mot hundehold ”til sikring av god husorden”. Høyesterett med utsagnet om at et forbud mot dyrehold vil . Høyesterett for noen år siden i den såkalte Emmelinedommen om fritt hold . Dyrehold i borettslag er et klassisk stridstema som til stadighet dukker opp i.

I 19behandlet Høyesterett ”Emmelinesaken” som omhandlet innekatten . Hovedregelen er at borettslaget kan bestemme at dyrehold er forbudt. Men du kan ha rett til dyrehold på tross av borettslagets forbud. Men hvis de redd for bråk fra en hunså burde de prøve å få sove når. Det finnes en rettskraftig høyesterettsdom, som sier at borettslaget . Bor du i et borettslag som i dag har et forbud mot hundehol er det altså to vilkår.

Høyesterett har tidligere fastslått at folk har full rett til å ha . I 19slo Høyesterett fast at et borettslag har lov til å fastsette et totalforbud mot dyrehold for å sikre god husorden.