Uncategorized

Husleieloven og dyrehold

Bestemmelsen om dyrehold i leieforhold er i husleieloven § 5-2. Bestemmelsen er skjønnsmessig, noe som betyr at det må vurderes konkret i det enkelte tilfelle . Lovreglene om dyrehold i borettslagsloven, husleieloven og eierseksjonsloven er bygget på samme lest, og skal også .

Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan leieren holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke . Det være seg i sameie, borettslag eller i husleieforhold. På tross av borettslagets forbud mot dyrehold kan du rett til å ha dyr. For leietakere følger dette av husleieloven § 5-2.

For eiere er det rettslige grunnlaget for . SiO har et generelt forbud mot dyrehol men slik jeg ser husleieloven kan de ikke ha et slikt generelt forbu men må ta en skjønnsmessig . Imidlertid har man en bestemmelse i husleieloven som sier at selv om utleier har fastsatt et forbud mot dyrehol kan leier likevel ha hun dersom gode grunner . Dette vil husleieloven sikre, og i forhold til hundeeiere er § 5-andre ledd spesielt. Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan . Husleieloven sier klart fra at leieboeren kan ha dyr dersom gode grunner. Med årene vokste leietakerens dyrehold ut over alle støvleskaft. Denne typen dyrehold omfattes av den private sfære som borettslaget ikke kan blande seg inn i. Dyrehold i boforhold – Tolkning av Husleielovens par 5.