Uncategorized

Hva er et atom symbol

Atomsymbol, en eller to bokstaver fra det latinske navnet på et grunnstoff. Den første bokstaven i atomsymbolet er alltid stor, den andre liten. Isotoper beskrives gjerne med massetallet i hevet skrift foran grunnstoffets atomsymbol.

For eksempel skrives den vanligste isotopen av . Dette er en liste over kjemiske grunnstoffer sortert etter atomnummer og fargekodet etter. Atom- nummer, Grunnstoff- navn ¹, Kjemisk symbol ¹, Atom- masse ². Når det kjemiske symbolet for et grunnstoff brukes, blir massetallet angitt oppe til venstre for den kjemiske forkortelsen, og atomnummeret nede til venstre.

Alt stoff i naturen er bygd opp av ulike atomer. Vite hva et grunnstoff er: Er et stoff som er bygd opp av bare atomtype. Klare ved hjelp av periodesystemet å finne et atoms atomsymbol, atomnummer og . Vi bruker modeller i kjemi for å danne oss et bilde av hva som skjer på. Har et atomsymbol,et navn og en formel; Ofte oppgir vi også tilstanden ved hjelp av . Uansett hva slags modeller vi konstruerer, må vi huske. For hvert grunnstoff er det fastsatt et atomsymbol og et navn.

Her er X grunnstoffet det er snakk om (feks klor, kjemisk symbol Cl). Atomnummeret (Z) forteller hvor mange protoner det er i kjernen til atomet.