Uncategorized

Hva er ikt sikkerhet

IKT-redskaper i samsvar med krav til sikkerhet og foreslå tiltak som hindrer uautorisert tilgang gjennom interne og eksterne kanaler. Fagstoff: Har du noen gang tenkt på hvordan det ville vært hvis du ikke hadde mobiltelefon, eller ikke hadde din egen datamaskin? Fagstoff: For å holde seg oppdatert på IKT-sikkerhet kreves det kontinuerlig arbeid.

Fagstoff: Vi kan dele skader og problemer som kan oppstå med IKT-systemer, inn i tre hovedkategorier med tilhørende sikkerhetstiltak: fysisk . Friday, October 2 :PM DEL B SIKKERHETSTILTAK Kapittel IKT-sikkerhet Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du . Jeg skal her gi mitt syn på hva begrepene betyr, og jeg tror det er. Grunnen til at IKT-sikkerhet og informasjonssikkerhet ofte blir brukt om .

Fire forretningsområder: Offentlig-løsninger, IKT-driftstjenester,. Les om hva en sikkerhetsheldelse er og hvordan du rapporterer den. Retningslinjer for IT-sikkerhet ved UiO gitt av universitetsdirektøren og oppfølgingen av . Moderne IKT-systemer bruker en rekke metoder for å fremme.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), også omtalt som. Det vil skape bedre sikkerhet for anvendere og selgere av produkter. Datasikkerhet, Informasjonssikkerhet eller IT-sikkerhet er et fagområde som er knyttet til.

Nettopp bildet av hva nødvendig kvalitet betyr er vesentlig. Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet, datasikkerhet, IT-sikkerhet, IKT-sikkerhet, datasikkerhet, disse begrepene betyr ikke det samme.

Det er kanskje kun i mitt hode at temaet sikkerhet er en slags motpol til den . Sikkerhet og utvikling – samarbeid eller motsetning? IKT-sikkerhet som både en security og safety utfordring. Teksten er bygd opp på følgende måte: I neste kapittel vil vi beskrive hva vi legger i begrepet . Det er BAS5-prosjektets oppfatning at arbeidet med IKT-sikkerhet blir best dersom. LUTTRAPPoRT – IKT sIKKERHET oG sÅRBARHET . Hva er ‘IKT-sikkerhet og pålitelighet’ for forumet. Modeller og risiko som kommunikasjonsverktøy.

Det er nesten tilfeldig hva norske IKT-studenter lærer om sikkerhet. De som skal bygge neste generasjons infrastruktur mangler i følge NSM . Forskriftsmessige krav til sikkerhet i IKT-systemene. På kurset gjennomgås tilsynets konklusjoner etter tilsynet og hva som bør og må . Du er her: Hjem IKT-Norge mener Sikkerhet og beredskap. IT-sikkerhet og beredskap skal inngå som en sentral forutsetning i alle.

Medias fokus hva gjelder IKT har i en årrekke vært en triviell fest hvor fokus på det nye og det spennende har overskygget alt. Den forklarer sent- rale begreper innen informasjonssikkerhet og gir eksempler på hva IKT-trusler kan føre til. Leder, seksjon for informasjonssikkerhet.

Finansnæringen utsettes fra tid til annen av omfattende IKT-basert svindel og.