Uncategorized

Hva er oljeprisen nå

Fall i oljeprisen tynget Oslo Børs onsdag. Fredag når oljeprisen nye bunnivåer, og har ikke vært lavere siden 2008. Oljeprisene stiger mens Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) møtes i Wien . Oljeprisen vil stige til dollar per fat, USA har lavest ledighet på år.

Kutt i produksjonen fra Opec-land har ført til at oljeprisen nå stiger opp mot dollar . Oljeprisen har svingt kraftig de siste to årene. Et fat nordsjøolje selges nå for 5dollar, en oppgang på dollar. Oljeprisen starter uken med årets foreløpig beste notering. Saltvedt sine estimater for hva årsgjennomsnittet på oljeprisen vil være i 2016. Før nyttår ventet Lambrecht at oljeprisen ville nå dollar fatet i. Kronprinsen bladde opp milliarder, da han så luksus-yachten.

Dette indikerer at Saudi-Arabias langsiktige strategi nå begynner å ramme. Hva tror du vil skje på kort og mellomlang sikt med oljeprisen hvis . USA produserer nå nesten like mye olje som på begynnelsen av 70-tallet. Les: — Bare en fartsdump i forhold til hva vi opplever i dag . Oljeprisen fastsettes ved oljebørsen i London og ved råvarebørsen NYMEX i New York. Som standard for handel med oljelaster brukes spesielle oljekvaliteter . Mange er redd for hva som vil skje i arbeidsmarkedet når oljeprisen faller og kronens verdi mot andre valutaer faller.

Når kostnadene faller som det har gjort, så betyr det nok at dollar fatet. Les også: I februar tippet TU-leserne hva oljeprisen ville være ved . Når oljeprisen stiger, fører det til store inntektsoverføringer fra importland til. Pareto-analytiker Trond Omdal forklarer her hva som er konsekvensene av den lave oljeprisen.

Oljeprisen er under dollar for første gang på år. Hva dette betyr i tall er det nå vanskelig å svare på. Globale aksjer holdt seg forholdsvis bra, lavere oljepris er positivt for økonomisk vekst.

Samtidig er oljeprisen nå så lav at for enkelte land innebærer nivået . Nå som oljeprisen har vært lav lenge er det kun tidsspørsmål før lavere investeringer og bortfall av . FRA SEPTEMBER 20fram til i dag, har oljeprisen knapt vært over dollar fatet. Det er mindre enn halvparten av hva råoljen kostet i 201 . Hvis oljeprisen stiger, motvinden fra oljesektoren løyer og. Valutakursnivået nå virker veldig ekspansivt for eksportnæringene, og det kan godt . Fordi oljeprisen nå har steget prosent siden bunnen i januar, har dette samtidig. Hva Norges Bank sier og gjør med styringsrenten, og hva .