Uncategorized

Hva skjer når et metallatom blir til et metallion

Når det ene elektronet fjernes, blir imidlertid atomet som helhet positivt,. Også vil jeg si at for alle dere som krittiserer denne siden, hva er egentlig vitsen ? I ionebindinger blir det overført elektroner fra et metallatom til et ikke-metallatom.

Elektroner som overlapper, vil få forskjellig energi, og når svært. Når det var blitt tilstrekkelig varmt, strødde man malmen ut i den glødende trekullmassen. Men når jernet smelter, blir mye karbon løst i smelten. Eit natriumatom (Na) blir til eit positivt ion (Na+) når det mister eitt elektron (-). Det er derfor vanleg å seie at eit metall er bygd opp av positive metallion i ein.

Når metallatomet blir oksidert, blir det metallion, men her kan også det motsatte skje, at et metallion blir redusert og blir til et metallatom. Kjemisk reaksjon er når det skjer en reaksjon der det blir dannet nye stoffer med andre. Et positivt ladd ion, kation, oppstår når et atom har underskudd på elektroner,.

Kjemisk_forbindelseBufretLignendeKjemiske forbindelser dannes når to eller flere ulike atomer binder seg sammen. Ioneforbindelser skjer mellom metaller og ikke-metaller. Når sædceller kommer ut fra guttens penis og inn i jenta, vil de svømme innover i skjeden og videre inn i livmor og eggledere.

Noen ioneforbindelser spaltes imidlertid når de blir varmet opp, slik at de ikke.