Uncategorized

Hva tror samene på

Samisk religion er en samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og rituell. Så lenge det har vært skriftlige kilder til norsk historie, har samene vært beskrevet som en del av. Hvilke fordeler og hvilke ulemper tror du kan følge med det å leve som nomade?

Hva tenker du om at fattige og undertrykte gjør opprør? Samenes religion var en naturreligion og besto av flere guder. Solguden Beaivi var den sentrale guden i samisk religion og skaper-guden Ipmils sønn.

Religion og filosofi › Lokale religioner › Sirkumpolare religionerBufretLignende13.

Den gamle samiske religionen var sjamanistisk, det vil si at sjamanen, noaiden, hadde en sentral posisjon som forbindelsesledd mellom . Samenes førkristne religion var ingen helhetlig lære. Den samiske naturreligionen har ingen skrifter, og heller ingen regler for gudsdyrkelse. Mangler: trorSamisk tro, verdier og verdensbilde i møte med kristendommen. Politikkområder › Språk, kultur, utdanning og idrettBufretLignende11. Dette på bakgrunn av det er religion som gir tanker, refleksjoner og ideer om hva som er samiske verdier, det vi igjen kaller for det samiske . Minoriteter › SamerBufretVisste du at bare en tredjedel av samene snakker samisk?

Navnet same er den skandinaviske formen av det samiske ordet sápmi (nordsamisk) eller saemie . Det man vet om den gamle samiske religionen har man for det.

Samenes gamle religion var en naturreligion. Fagstoff: Samisk kultur er en del av den norske kulturen, men det er også en. Hvordan tror du de opplevelsene barna får, påvirker oppveksten deres?

BirKeLAN KirSTi: Stalloer tror at månen er et bål.