Uncategorized

Hva vil det si å være urfolk

Når vi skal beskrive hva urfolk egentlig er, kan vi begynne med definisjonen: “Urfolk er folk som har bevart -helt eller delvis- sin tradisjonelle . Likevel er det positive tiltak som er gjort de siste tiårene for å bedre urfolks status. Typiske kjennetegn for urfolk er at de ikke er det dominerende folket i det større.

Urbefolkning, opprinnelig befolkning i et område som er blitt erobret og kolonisert av andre folk. Betegnelsen har i de senere årene kommet til å . I Norge er samene den eneste folkegruppen som er anerkjent som urfolk i politisk forstan men det er og stilt krav fra kvenene om at de også skal få urfolkstatus. Urfolk er folkegrupper og etterkomarane av desse som har levd i eit område før det blei kolonisert eller gjort om til ein stat, og som ikkje identifiserer seg med .

Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Det er altså en offentlig forvirring om hva ordet urfolk betyr. En urbefolkning er en folkegruppe som har vært i et område før andre har bosatt seg der; f. Ordet UR kommer av tysk, tidligere norrønt, og betyr DET FØRSTE, DET OPPRINNELIGE.

Dette er bakgrunnen for at samene regnes som et urfolk. Det blir en lang rekke med navn hvis vi skal nevne alle urfolkene på jorda. Alle disse gruppene er innbyrdes svært ulike. Fastsatt ordning for religiøse handlinger. Så hva inneholder urfolksbegrepet og hvem gjelder det for?

Særlig dette punktet forklarer hvorfor samer er urfolk, til forskjell fra nordmenn. Kompetansemål: beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urfolk. Urfolk i regnskogen er en nøkkel til å kutte CO2-utslippene. Tom Goldtooth: Blir sett av journalistene.

Vi må også spørre om hva det vil si å være en samisk kvinne og samisk. Hva sier historien om norske folkevandringer, hvem var her først, hvor kommer vi fra? Er spørsmålet om kvener er urfolk en politisk beslutning? Rundt 2millioner mennesker lever i verden regnskoger og er avhengige av ressurser fra skogen i dagliglivet.

Om lag millioner av disse er urfolk, fordelt på et stort antall ulike grupper i landene der de bor.