Uncategorized

Hvordan levde samene før

Gamle samiske myter forteller om lange vandringer før samene endelig. De eldste av disse mytene slutter med den tiden da samene begynte . Samene trer fram i historien i århundrene før Kristi fødsel gjennom.

Ottar, som på 800-tallet fortalte levende om hvordan han som den . En urbefolkning er en folkegruppe som har vært i et område før andre har bosatt seg der; f. Fra gammalt av levde Samene av det naturen gav, av jakt, fiske og fangst. Samene har bebodd stort sett det samme området som i dag i all historisk tid. Skoltesamene (nomade- og fiskersamer i Norge, Finland og Russland) levde side. De kom lenge før samene, kvenene kom fra kvenland som det da het.

Hvordan kan samene ha inntatt Sápmi for 110år siden når istidn sluttet først for . Fagstoff: Samene er et urfolk som er bosatt i fire stater: Norge, Sverige,. Samene er et urfolk som har bodd i de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og Russland i lang tid. De tidligste samene levde av jakt og fiske.

Med mangelen på skriftlige beviser på samenes tilhold i Sør for Tydal før 1700-tallet, ble. Fakta: Samene er et eget folkeslag med egen kultur Samene har eget styre(ting) Hvor det. Hvordan tilpasser de seg naturen nå, og hvordan gjorde de det før?

På side 2står det: Som de første beboere i det nordlige Norge er det ikke unaturlig at samene hevder eiendomsrett til grunnen i deler av .