Uncategorized

Hvorfor fornorsking av samene

Den samiske kulturen fantes ikke, og samene skulle helt og fullt bli en del av den. Hvorfor har nordmenn fordommer mot samer? Fornorsking av samene er resultatet av det kulturpresset og den aktive norske.

Kristningen av samene tok til i de områdene som lå nærmest den norske kystbosettingen. Fornorskninga av samene – hvorfor, hvordan og hvilke følger. Minoritetspolitikken overfor samene var i Norge lenge ensbetydende med.

Det var lærere og pedagoger som først ble opptatt av fornorsking som studiefelt.

Gamle samiske myter forteller om lange vandringer før samene endelig kom fram. Artikkelen tar for seg noen årsaker til hvorfor den samiske befolkningen ble utsatt. I tillegg til en språklig fornorsking, skulle samene også endre livsstil, næring, . Fornorskning betyr dermed ikke bare undertrykking av samisk språk, men også. Hvorfor er du så opptatt av fornorskning som forskningstema?

Det var starten på over 1års fornorsking av samene samt finske innvandrere. Fra århundreskiftet ble bygging av internatskoler i de nordligste . I middelalderen prøvde både Norge, Sverige og Russland å få kontroll på de samiske områdene i nord. Samene ble utsatt for en hardhendt fornorskingspolitikk.

Dette gikk ut over samene som er en minoritet i samfunnet, deres eneste sjanse for å overleve var fornorsking. De norske myndighetenes politikk overfor samene var altså alt i alt fornorsking eller assimilering.