Uncategorized

I am you are he she it is oppgaver

Tekst og oppgaver kan lastes ned nederst på denne siden. Gjenta i kor er fint: I am, you are, he-she-it is. Oppgavene har progresjon og ulike innfallsvinkler.

I am – I was You are – you were He is – he was She is – she was It is – it was. Free English online grammar guide explanation forms of to be, am, is, are. CDocuments 5C318-5470b100-08f2-44c2-a2c0-cf5c90b44.

Oppgave 2: Fyll inn riktig form av verbet (husk s-endingen ved he, she og it).

Den kan være nevnt i sammenhengen eller være allment kjent: Have you posted the. Dersom subjektet ikke er he/she/it eller et uttrykk som kan erstattes av. Oppgave: Lag setninger i presens med verbene: to sing, to jump, to understan to teach, to go, to hate, to swim,. Will = veldig sannsynlig: (It will be cold tomorrow.).

Jeg kan den ene, men vet ikke hvilken av dem det er: I am, you are, he is, we are, you are they are. Legg merke til at det heter: She worked as a United Nations official. There is so much noise in here, I can’t hear a word you’re saying! I am going on a two weeks’ holiday to Kenya.

Abelkort(på skolen) : Gjør oppgaver med ukens tema.

I am, you are, he/she/it is, we are, you are they are). I hvert kapittel er det ekstrafakta med tilhorende oppgaver. Verbet to be to be ( presens) I am you are he, she, it is we are you are they are to . I, my, like, is, are, it, am, the, we, can, me, you, an on, in, she, he, to .