Uncategorized

Ideell gasskonstant

Gasskonstanten (også kalt den universelle gasskonstanten eller den ideelle gasskonstanten) er en fysisk konstant brukt i tilstandsligninger for knytte sammen . Gasskonstanten (og kalla den universelle gasskonstanten eller den ideelle gasskonstanten) er ein fysisk konstant brukt i tilstandslikninga for å knyte saman . Gasskonstant, navnet på konstanten, R, som inngår i.

Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner:. For en ideell gass er det 2l/mol ved 0° C og atm trykk. Avogadro-konstanten (se mol) og k er Boltzmann-konstanten; se gasskonstant.

Vi sier at disse gassene oppfører seg som en ideell gass.

Tilstandsligningen for ideelle gasse, den ideelle gasslov. P er trykk, V er volum, n er antall mol, R er universale gasskonstant, T er. Ideell gasskonstant – Free definition from over 17online dictionaries.

Ved å kombinere Boyle, Charles og Avogadros lov, får man ideell gasslov : PV = nRT. Temperaturen settes inn i Kelvin der K = oC + 273. Ru er den universelle gasskonstant og M er molmassen (molvekten) til . Gasskonstanten (representert ved bokstaven R), også kjent som den ideelle gasskonstant, er en funksjon av trykket (P), volumet (V), temperatur (T), og mol av .