Uncategorized

Innskutt leddsetning

Og nettopp fordi leddsetningen er en del av et overordnet substantivisk led er den innskutt. Regel 3: Komma etter en innskutt leddsetning. Regel 4: Komma foran en innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetningen.

Komma etter leddsetning som står først i en helsetning. Komma også foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetningen. Regel 1: Komma etter leddsetning som står foran helsetning; Regel 2: Komma mellom sideordnede setninger; Regel 3: Komma etter innskutt leddsetning; Regel . Og regelen sier at en innskutt leddsetning, herunder relativsetninger, skal.

Når foranstilte ledd som ikke er leddsetninger, så ofte får et . Når en leddsetning står foran en hovedsetning, (KOMMA) skal den skilles ut med komma. En setning som er innskutt, (KOMMA) skal ha samme . Komma foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetning. Regel: Alltid komma etter innskutt leddsetning.

Men noen vil sette komma også foran den innskutte som-setningen: Kommunikasjonsfolk, som . Komma etter en leddsetning som står først i en helsetning. Komma også foran innskutt leddsetning som er unødvendig i helsetningen.

Leddsetning: En setning som ikke kan stå alene, og har et verb i seg: Da jeg. Regelen heter komma etter nødvendig innskutt leddsetning. Regelen heter komma etter nødvendig innskutt leddsetning.

En innskutt leddsetning kan være nødvendig eller unødvendig. Når den er nødvendig for meningen i en helsetning, setter du bare komma bak: . Etter innskutt leddsetning; Foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetningen (forfatteren, som var svært gammel, hadde produsert mange bøker). Grandtante Augusta, som jeg husker godt, pleide å plukke . Slik jeg har forstått det er det innskutt leddsetning det heter når man føyer til noen . Du skal bruke komma etter en leddsetning som står før en helsetning. Du skal også sette komma foran en innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i . Komma mellom sideordnede leddsetninger i samme helsetning. En nødvendig innskutt leddsetning har kun komma etter seg.

Komma foran og bak innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetningen.