Uncategorized

Iøynefallende betydning

Finn synonymer til iøynefallende og andre relaterte ord. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Her finner du betydninger av ordet iøynefallende.

Du kan også legge til en definisjon av iøynefallende selv. Betydningen av så iøynefallende: så iøynefallende (utellelig) Åpenhet eller eksponering til visningen; en tilstand av å være godt synlig. Kanskje man kan si at filosofiens problemer er allmenne i en betydning som ikke gjelder for. STYRKING AV ENERGIEFFEKTIVITETENS BETYDNING 1.

Det mest iøynefallende er energimerking og en mer framtredende bruk av energieffektivitet i . Vannet former landskapet, men landskapet har også betydning for vannet. Mest iøynefallende er hva som skjer med vassdragene når de kommer inn i . Angående ordets betydning i disse tilfellene sier Theological Dictionary of the. Allerede for hundre år siden la Thorstein Veblen vekt på det iøynefallende forbruket . Sinnsyk (i betydningen ekstrem) Jeg skulle gjerne ha føyet til han i betydningen ham, men det har jo.

Virkningene av moderne skogsdrift er mer iøynefallende enn de eldre metoder. Forurensning av vann og luft i ett land kan få betydning for forholdene i andre . Det mest iøynefallende eksemplet er den dramatiske økningen i .

Disse reglene gir våpnene et iøynefallende, men samtidig verdig preg. Denne ble brukt i betydningen: Helhetlig, Perfeksjon, Fullendt, og ble brukt for å. Fangst Fangstnivået gir et mål for bestandens kommersielle betydning. Det som er mest iøynefallende er den store spredningen i fangstnivå.

Likhetene mellom landene er likevel mer iøynefallende enn forskjellene. Tomme plasser på tribunene ble en iøynefallende illustrasjon av at. USA at visepresidentkandidatene vanligvis får svært lite betydning for . Siden Bjarne Håkon Hansen i 20lanserte ideen om en samhandlingsreform, har konsepter og ideer fylt tusenvis av dokumentsider.

Veblen definerte iøynefallende forbruk som en praksis hvor man. Bygningene er den mest konkrete og iøynefallende del av vårt kulturelle miljø,. Noen av de mest sentrale lovene som har betydning for eiendomsretten til fast . Fellesforbundet vil vise at seksuell legning ikke skal ha betydning for.

Det er mange måter fedre og farsfigurer kan ha en positiv betydning for. Tekst- og bildematerialet vil bli trykket i en egen og iøynefallende . Hvordan være mindre iøynefallende i et fremmed land. Utover det , kan noen gester ha svært forskjellig betydning i andre land , slik at en uskyldig trekk kan .