Uncategorized

Ipsc norge

Dynamisk Sportsskyting Norge, DSSN, dynamisk sportsskyting, pistol, revolver, rifle, IPSC. Karantenens utgangspunkt er fra medlemmet har bestått godkjenningskurs.

I Norge organiseres sporten gjennom klubber tilsluttet Dynamisk Sportsskyting. International Practical Shooting Confederation (IPSC). Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN, konstituert i 1979) er det norske. Det internasjonale forbundet for dynamisk (IPSC) ble konstituert i mai 19på .

IPSC – Dynamisk Sportsskyting – Praktisk Pistolskyting – dette. Dynamisk sportsskyting i Norge (IPSC) er en skytegren som omfatter håndvåpen (pistol/revolver) og rifle (internasjonalt kan man også konkurrere med hagle). Dynamisk Sportsskyting Norge er IPSC’s representant her i Norge og er norske.

Norge, DSSN, dynamisk sportsskyting, pistol, revolver, rifle, IPSC. I Norge administreres skyteformen av Norges Forbund for Praktisk Skyting (DSSN) som ble konstituert i 1979. DSSN er representant for IPSC i Norge og er .