Uncategorized

It is there is there are regler

There brukes der det er mulig å si at noe eksisterer eller finnes. It brukes om alt annet, som å vise til noe som har vært sagt tidligere, om vær, temperatur, tid og . Fagstoff: It is often difficult to decide whether to use it or there in English. In Norwegian det is used for both of them. It or There – Grammar Animation Watch the . Det er lenge til jul It is a long time to Chrismas.

När det handlar om väder, temperatur, avstånd och tid heter det alltid it på engelska. We often use there + to be and It…as a subject but they do not refer to any object. English clauses always have a subject: His father has just retired. University of Victoria – Regler for It og There.

Hei, lurte på når vi skal bruke it and there? Noen som kan gi meg en skikkelig god svar? Jeg har hatt engelsk i mange år men nå stod det litt fast.

Vet jo at det heter there/flertall are og it/en ting eller person is. Hei, så bra at du bruker Digital leksehjelp! Som regel så bruker man verbene is (entall) og are (flertall).

There is/are brukes når man på norsk kan si det finnes, . There is – There are in Affirmative sentences, Negative sentences and. There is and There are in English useful, let others know about it: . It, usually followed by the verb be, expresses occurrences of nature such as weather, time, and distance. These are usually “impersonal” sentences — sentences where there is no natural subject. This introduction will help you to understand when to use “it” and . Bruk ikke shall i utsagnssetninger: We’ll talk about it later. Regelen for setninger med there som subjekt er beskrevet nedenfor (om pronomenet det).

Com Quiz: There is/There are – Practice simple present tense to be verbs with this non-javascript quiz.