Uncategorized

Jordalkalimetaller egenskaper

Jordalkalimetall er en stoffgruppe som ligger i gruppe i periodesystemet. Siden de tilhører samme gruppe har de like kjemiske egenskaper. Jordalkalimetallene er: beryllium (Be), magnesium (Mg), kalsium (Ca),.

Noen fysikalske egenskaper til de stabile jordalkalimetallene . Vi skal her se nærmere på alkalimetallene, jordalkalimetallene, halogenene, . Jordalkalimetallene er metalliske elementer som finnes i den andre vertikale rekken i det. Jordalkalimetallene få sitt navn på grunn av sine reaktive egenskaper.

Det er mange forskjellige kjemiske egenskaper av kalsium som interagerer med andre kjemikalier for å danne forskjellige typer . Jordalkalimetaller Hensikten med dette forsøket er å se på hvordan de to jordalkaliene reagerer med vann, og prøve . Vurderer egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet. I dette forsøket skulle vi blande to jordalkalimetaller med vann. Struktur og fysiske egenskaper til grunnstoffene i gruppe 2. Jordalkalimetallene holder derfor bedre på de to elektronene i ytre skall enn .