Uncategorized

Jordalkalimetaller navn

Jordalkalimetallene, er grunnstoffene i 2. Navn, Beryllium, Magnesium, Kalsium, Strontium, Barium . Jordalkalimetallene er metalliske elementer som finnes i den andre vertikale rekken i det periodiske system.

Jordalkalimetallene få sitt navn på grunn av sine . Barium er et mykt metall med sølvglans og tilhører grunnstoffene i gruppe som har fått navnet jordalkalimetallene. Navnet alkalimetaller forteller at metallene reagerer alkalisk eller basisk. Etter alkalimetallene finner vi grunnstoffer som likner . Halogen er en betegnelse for hovedgruppe i det periodiske system og inneholder grunnstoffene fluor, klor, brom, jod og astat. Navnet kommer fra gresk βηρυλλος, beryllos, som betyr mineral.

Beryllium er et hardt og sprøtt jordalkalimetall. Lantanoider og aktinoider kalles for sjeldne jordmetaller. Alkalimetaller, jordalkalimetaller, transisjonsmetaller og sjeldne jordmetaller, sammen med metallene i . Navnet kommer fra det latinske ordet calx som betyr kalkstein.

Kalsium er et reaktivt sølvgrått jordalkalimetall som er hardere enn bly, men som allikevel kan . Jordalkalimetallene er elementene i andre hovedgruppe i det periodiske system; beryllium (Be), magnesium (Mg),. I dette forsøket skulle vi blande to jordalkalimetaller med vann. Også jordalkalimetallene reagerer lett med vann og de finnes i naturen.