Uncategorized

Kapillært oppsug

Kappilært oppsug fra grunnen er også en vanlig årsak til fukt. Vann kan vandre kapillært både inn i veggen og opp gjennom sålen og gulvet. ISODREN-platen hindrer både kapillært oppsug av vann og lar fukt i konstruksjonen slippe ut.

Da vil temperaturforskjellen mellom muren (varm) og bakken . Har du saltutslag på vegger/gulv så har du kapillært oppsug. Han mente det var kapillært oppsug og sa at denslags var helt vanlig for hus fra den tiden. Vi fjernet det gamle gulvet (forferdelig jobb).

Dersom utvendig oppgraving er problematisk, eller hovedproblemet er kapillær oppsuging via grunnmurssålen, kan alternative metoder som . Naturlig kapillært oppsug av av vann/vann i dampform i mur, tegl og betong. Vanndamp fra mellomrommet mellom grunnmursplater og mur. En annen medvirkende årsak kan også være: Kondens på innsiden på kjellerveggen (om sommeren) mellom betong og isolert .

Vann som kommer ovenfra, kondens og lekkasjer innenfra, og kapillært oppsug – vann som suges opp fra grunnen. Ved å forhindre kapillært oppsug av vann, vil risikoen for skader minskes be- traktelig. Vær oppmerksom på at lokale forhold kan gi økt belastning på visse. Med et porevolum på minst er ISODREN-platens . Tørker også kjellergulvet og hindrer kapillært oppsug. Dry Power også en fuktsperre for kapillært oppsug – grunnmuren suger fukt fra grunnen.

På Kapellet har vi helling inn mot vegg flere steder, og åpent vann som står over tid . EPS-fuktsikring er utviklet spesielt for å stoppe og forhindre kapillært oppsug, grunnvann som suges opp i. Kapillært oppsug av fukt er et stort problem i mur. Er det synlig avflassing på tidligere behandlede flater bør dette kartlegges og utbedres før ny maling påføres. Da blir veggen både drenert og isolert forskriftsmessig. De gjør også at muren ikke trekker fukt på grunn av kapillært oppsug, forklarer Dahl .