Uncategorized

Karbonatom

Det er det femtende mest vanlige grunnstoffet, men karbonatomene utgjør ingen stor del av oss. Av 2atomer i en menneskekropp, vil 1være hydrogen, . Realfag › Kjemi › Grunnstoffer, stabileBufret3.

Karbonatomer kan danne kjeder og ringer hvor hvert karbonatom er bundet til to andre karbonatomer, plane nett hvor hvert karbonatom er . Karbon Karbon er veldig viktig, og nesten alt består av karbon. I et karbonatom er det alltid like mange proton som elektron. Karbonatomet er det sentrale grunnstoffet i organisk og biologisk kjemi.

Det finnes mer enn millioner kjente organiske forbindelser. Karbon ligger i gruppe og periode i systemet. Siden han er så savnet, så kommer han både som et karbonatom; og på slep etter et løpende karbonatom som holder tritt med de raske . H Livets kjemi – Naturfag for allenaturfag.

BufretLignendeKarbonatomer danner kjeder. Karbon, atomnummer er et grunnstoff med en særlig evne til å danne kjeder av karbonatomer som samtidig kan binde til seg . Hydrokarbon: Er et molekyl som bare består av hydroatomer og karbonatomer. Karbohydrat: Er betegnelsen på et moleykl som består av . Hei Mer enn av alle kjente stoffer inneholder karbon. Det betyr at karbonatomet har to elektroner i det innerste .