Uncategorized

Karmskruer til vinduer

Har funnet to forskjellige typer karmskruer, og det finnes sikkert flere varianter, hvilken type er best til montering av vinduer og dører? ESSVE Programa Karmskrue brukes til montering av vindu- og dørkarmer i tre, betong, tegl, lettbetong. Montering av karm med ESSVE Programa Karmskrue – Instruksjonsfilm.

For montering av dører og vinduer, der du ønsker muligheten til å etterjustere. Forbor karmen med mm hull rett igjennom. Med karmskruen fester du dør- og vinduskarmer.

Anvendes når du skal montere vinduer eller døre.

Først fest med karmskruer på den siden hvor hengslene er. Også greit å være to når man skal sette inn vindu. Hvis vinduet er under 1cm høyt, brukes karmskruer i hver side. Er vinduet høyere enn 1cm, kan det være nødvendig å skru det fast flere steder.

Husk å være forsiktig med de gamle vinduene som du tar ut også. Sjekk med vateret at vinduet er helt loddrett. Fest karmen ved å skru inn de resterende karmskruer.

Det gør vinduet lettere og dermed nemmere at håndtere. Antallet festepunkter i vindu er avhengig av karmens høyde og.

Så er du fri for at stå med ansvaret og for at få bestilt vinduer, der ikke er i 1 korrekt. De specielle karmskruer behøver ikke plugs, fordi de er meget hårde. Karmskruen brukes til montering av vinduer og dørkarmer som er forboret. Den skal dras inn med en sekskantet maskinnøkkel og justeres med håndnøkkel.

Karmskrue er ikke egnet til å justere i ettertid. Det skal være samme avstand mellom vindusrammen og murverket i både topp, bunn og sider. Bruk vaterpass for å sikre at vinduet er i vater før karmskruene . Anvendes tradisjonelle karmhylser eller karmskruer uten kiler, vil ofte glippen. Plastpropper til å tette hullene i karmen. Karmskruer Ved montering av vinduer bruker man i dag karmskruer og spesialverktøy for disse, gjerne en universalnøkkel.

Den gjør det enklere og raskere for håndverkere å montere dører og vinduer uten at karmen fliser opp eller sprekker, sier markedssjef Silje . Karmskruer findes med hoved og uden hoved. Karmskruer anvendes til at montere dørkarme og vinduer i beton- og træmure. ESSVE har et bredt sortiment av karminnfestning i ulike materialer.

ESSVE Programa Karmskrue brukes til montering av vindu- og dørkarmer i . Bæreklosser plasseres i prinsippet ut for befestelsen og i henhold til nedenstående tegninger. På dører monteres karmskruer ut for hengslene. ESSVE Programa Karmskrue er beregnet for montering av vindu- og dørkarmer i tre, tegl, betong/lettbetong, leca, siporex, m. Montering Alux træ/aluelementer Faste karme Dreje/kip vinduer Topstyrede, topvende.

Ved montering i komposit delen skal anvendes karmskruer med hoved.