Uncategorized

Kittys oppgaver fasit

Brøkoversikt med oppgaver: Hvilken brøk er størst? Diverse oppgaver med brøk og desimaltall.

Nedenfor kan fasit til innføringene for 6. LignendeBruken av begrepene differanse/forskjell varierer for at elevene skal bli kjent med begge begrepene. Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.

Den siste oppgaven (oppgave 8.) kan være litt vanskelig. Oppgavene finnes i tre vanskelighetsgrader: Blå – vanskeligst, Gul – middels, Rød. En brøk kan også ses på som et delestykke.

Her skal elevene sette opp brøker som delestykker og finne ut hva brøken tilsvarer i . Introduksjon til prosentregning: Nedenfor ligger et hefte som egner seg som introduksjon til prosentregning og fasit til dette heftet. Oppgavene i heftet er stort sett delt opp i Level Level og Level 3. Det finnes også en fasit til repetisjonsheftet som kan lastes ned nedenfor.

Trinn består av oppsatte oppgaver med pluss- og minusstykker i hovedsak. Lag derfor fasit i det samme formatet som du pleier å printe ut prøvene i! Her kan du laste ned kryssor ordletekryss/wordsearch og oppgaver med omstokkede ord/bokstaver med de. Etter hver oppgave sjekket elevene seg selv mot FASITEN for å se om de hadde gjort det riktig. Foreldre har også meldt tilbake om at elever som . Det ligger også ark med oppgaver om omgjøring mellom enheter her.

Nederst på hvert ark er det en grublis (oppgave 3), slik at de raske har noe å henge fingrene i. Til minikurset hører også ekstra oppgaver og en miniprøve. De første tre sidene har ganske enkle oppgaver hvor elevene trener på dette.