Uncategorized

Kittys oppgaver rettskriving

Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv. Elevene er delt inn i løyper ut i fra hvor gode de er i rettskrivning. Her kan du laste ned norskoppgaver som passer for 4.

Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4. Jeg opplever imidlertid at elevene lærer vel så mye rettskrivning som de ville gjort .

Her kan du laste ned supre engelskoppgaver som passer for 4. På Kittys norskoppgaver finner du oppgaver som dekker det aller meste. På Ordtrener finner du oppgaver om diftonger, lydstridige or lang og kort . Kittys oppgaver, Her kan du finne undervisningsopplegg og oppgaver i norsk. Norsksidene rettskriving, Og/å Da/når Kj-lyden Sj-lyden O-lyden Å-lyden . Nynorsk over alle grenser (pdf) Nynorsk over alle grenser gjev ei innføring i særtrekk ved nynorsk rettskriving.

Oppgåvene er laga av Torill Tørjesen og Pål Wiik, . Bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intinasjon, rettskriving, grammatikk og setningstyper.

Fokus på rettskriving: Se Kittys norsksider. Førlese, lytte/lese, underveisoppgave og etterarbeid med ulike typer oppgaver. Bruke skrivestartere som du finner blant annet på kittys oppgaver. Uansett om du skriver jobbsøknad eller facebookstatus er rettskriving viktig.

Vi skriver altså ”spiderman-drakt”, ”Hello Kitty-sokker” og ”Arne. Den første oppgaven til teksten om Anne Frank (A1) lyder slik: ”Hvem er Kitty?