Uncategorized

Kittys oppgaver samfunnsfag

Her kan du finne nyttige lenker innen faget samfunnsfag. Her ligger Fakta-ark med tilhørende oppgaver til følgende norske fylker:. Etter hvert har det også kommet til en del andre oppgaver på dette nettstedet.

Kodeoppgaver er selvkontrollerende tekstoppgaver hvor elevene skal bruke svarene de får til å løse en kode. Planen om å lage oppgaver om matematisk prioritet blir det liksom aldri tid til å sette ut i livet. Her kan du finne forskjellige oppgaver og prøver som hører til Midgard 6. Oppgavene og prøvene er sortert etter sidetall.

Trykk på pila helt til høyre for å få lastet ned oppgavene 🙂 . Brøkoversikt med oppgaver: Hvilken brøk er størst? Fra og med oppgavesett skiftes deleoppgavene ut med slike oppgaver: . Oppgavene finnes i tre vanskelighetsgrader: Blå – vanskeligst, Gul – middels, Rød – lettest. Rekkefølgen på oppgavene varierer noe for hver uke, slik at elevene skal lære begrepene og ikke bare huske at . Her kan du laste ned oppgaver som hører til Midgard 5. Her kan du laste ned oppgaver hvor elevene må prøve og feile for å finne frem til svaret. Temaene i tekstoppgavene på innføringene varierer, men alle oppgavene .

Kittys engelskoppgaver, Et nesten komplett læreverk for 4. GAIA 1-Natur/Samfunn, Læreverk for Natur- og samfunnsfag fra 1. Udir Læreplan matte Kittys oppgaver matte Matte i praksis 1. KS); 2015: oppgave del del 2: løsning deldel(KS).